NAY PYI TAW EXPO & CAR SHOW 2018 တြင္ FNI ၏ လႈပ္ရွားမႈပံုရိပ္မ်ား

FNI အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၃၀) ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ဥပၸါတသႏိကြင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ NAY PYI TAW EXPO & CAR SHOW 2018 တြင္ အာမခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို One-Stop Service ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့သည့္အျပင္ ျပပြဲလာမိတ္ေဟာင္းမိတ္သစ္မ်ားအတြက္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ေသာကကင္းေဝး စိတ္ေအးေစႏိုင္ FNI