media room

ပထမအမ်ိဳးသားအာမခံ (FNI) က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ Pullman Yangon Ce

မိုးညွင္းၿမိဳ႕ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္တြင္ FNI ၏ လႈပ္ရွားမႈပံုရိပ္မ

FNI (ပထမအမ်ိဳးသားအာမခံ) က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တပ္

သမဝါယမတကၠသိုလ္ (စစ္ကိုင္း) တြင္ FNI ၏ အာမခံအေၾကာင္း ပညာေပးေဟာေျပာပြဲက်င္းပခဲ့

FNI (ပထမအမ်ိဳးသားအာမခံ) က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၅ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၅ ရက္အထိ ျပင္ဥ

FNI (ပထမအမ်ိဳးသားအာမခံ) က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁ ရက္ႏွင့္ ၂ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမာၻေအ

ပထမအမ်ိဳးသားအာမခံ (FNI) က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ခန္းမ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္အ

ျမန္မာ့အာမခံေလာက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အၿမဲႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ကာ ျပည္သူလူထုကို အာမခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပ