News & Events

ပထမအမ်ိဳးသားအာမခံ (FNI) က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ Pullman Yangon Ce

မိုးညွင္းၿမိဳ႕ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္တြင္ FNI ၏ လႈပ္ရွားမႈပံုရိပ္မ

FNI (ပထမအမ်ိဳးသားအာမခံ) က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တပ္