FNI က Myanmar Tourism Conference 2018 တြင္ Silver Sponsor အျဖစ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့

FNI က Myanmar Tourism Conference 2018 တြင္ Silver Sponsor အျဖစ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့

FNI (ပထမအမ်ိဳးသားအာမခံ) က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၁၂ ရက္၊ အဂၤါေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ွဗင္းရွင္ဗဟိုဌာန - ၂ က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားကြန္ဖရင့္ ၂၀၁၈ (MTC 2018) ကို Silver Sponsor အျဖစ္ ပါဝင္ပံ့ပိုးထားပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမအႀကိမ္က်င္းပသည့္ အဆိုပါျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားကြန္ဖရင့္ ၂၀၁၈ (MTC 2018) ကိုယေန႔နံနက္ (၉း၀၀) နာရီတြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ရာ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူတက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္းဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဇနီး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠဌႏွင့္ ဇနီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔မေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားကြန္ဖရင့္ ၂၀၁၈ တြင္ FNI အေနျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနျပခန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာျပခန္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္းျပခန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းျပခန္း၊ တိုင္းရင္းသားရိုးရာျပခန္္းမ်ား၊ ျမန္္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာျပခန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမွတ္တရပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းျပခန္းမ်ားႏွင့္အတူ အာမခံျပခန္းအေနျဖင့္ ပါဝင္ျပသခဲ့ၿပီး FNI Booth တြင္ ကြန္ဖရင့္ပြဲတက္ေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို အာမခံအမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါပထမအႀကိမ္က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားကြန္ဖရင့္ ၂၀၁၈ သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဦးစားေပးစီးပြားေရးမူဝါဒတြင္ပါဝင္ရန္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၏ အေရးပါမႈကိုေပၚလြင္ရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပံုရိပ္ကိုပိုမိုျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ရရွိလာမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားမွ်ေဝခံစားႏိုင္ၾကရန္ ရည္ရြယ္၍က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး FNI အေနျဖင့္ ယခုလို Silver Sponsor အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ရျခင္းအတြက္ အထူးပင္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။